Fødselshjælper – bogprojekt om Tyt Ib A

 

Afspændingspioner og fødselshjælper Tyt Ib Andersen 

Spændende historisk materiale er overgivet til mig og rummer en fortælling om fødende danske kvinders oplevelser gennem 50 år.

Selvom de fleste forbinder ord som afspænding, åndedrætsøvelser og  medicinfri  fødsel med noget der kom ud af  70’erne, er sandheden at  opdagelsen af disse gode redskaber blev gjort mange år forinden.  Som en efterløber af interessen for rytmik og bevægelse udvikledes der i København en Eutoni-skole, hvor datidens afspændingspædagoger blev uddannet.

I kredsen af disse kvinder befandt Tyt Ib Andersen sig. Med sin uddannelse og erfaring bidrog hun til bedre fødselsoplevelser ved at lære kvinderne at sætte sig selv i centrum og anvende forskellige teknikker under en bevidst og koncentreret fødsel…. – de heldige havde Tyt med ved deres side, – eller sågar deres egen ægtemand.  Vi skal nemlig tilbage til 50’erne, hvor den slags endnu var set ned på og hvor systemet slet ikke var indrettet på at skabe ro og tryghed hos den fødende. Kunne man som kvinde ikke klare mosten, var man et pjok. Tyt Ib Andersen kæmpede via sin undervisning for en mere human tilgang med praktiske forberedende øvelser, såvel som mentale. Kronen på værket i den proces var kvindens gengivelse af fødslen pr brev.

Disse breve har Tyt Ib Andersens datter overgivet til mig med henblik på at sammenfatte deres ordlyd og bringe dem ind i en større sammenhæng.  Brevene fortæller om smerte, glæde, frygt, bedøvelse, vejrtrækning, skuffelser, nederlag, kvindesyn og hospitalet gennem tiderne, samt relationerne mellem kvinde og mand og barn. 

I min kontakt med gravide og fødende kvinder gennem de forgangne 20 år, har jeg erfaret, at Tyt Ib Andersens visdom var gennemgribende stor. Ja, selv på min egen krop har jeg oplevet at hun havde ret, da jeg under begge mine graviditeter (1967 og 1970) fulgte hendes kurser og fandt enorm støtte i afspændingsteknikken og den mentale opbakning og omsorg.

Kære fru Ib-Andersen
Allerførst må De undskylde, at det har varet så længe inden De hører fra mig,,,,,,,
LÆS UDDRAG AF DE NYBAGTE MØDRES BERETNINGER HER.